Giỏ hàng

Sự khác nhau giữa Đông Trùng Hạ Thảo tự nhiên và Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam Biofun?

Chào anh/chị, Đông Trùng Hạ Thảo tự nhiên chỉ được phát hiện vào mùa hè ở một số cao nguyên cao hơn mặt biển từ 3500 đến 5000m. Đó là các vùng Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hi, Cam Túc, Vân Nam… Đông Trùng Hạ Thảo tự nhiên có giá thành từ 1,6-1,8 tỷ/1kg. Còn Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam Biofun là sản phẩm được chuyển giao công nghệ độc quyền nuôi cấy bởi Trung Tâm đấu tranh Sinh học – Viện Bảo vệ thực vật – Bộ NN và PTNT và đang được nuôi cấy trên đỉnh núi Tam Đảo – nơi có độ cao hơn 1200m, có điều kiện lý tưởng về nhiệt đô, độ ẩm và khí hậu. Sản phẩm đạt được hàm lượng các chất dinh dưỡng, dược tính ~ 70% so với Đông Trùng Hạ Thảo tự nhiên trên đỉnh Tây Tạng của Trung Quốc. Giá thành của Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam Biofun rẻ hơn nhiều lần ( 100 triệu/1kg dạng ký chủ và 18 triệu/1kg quả thể sinh khối).