Giỏ hàng

Giá thành bao nhiêu tiền 1kg?

Chào anh/chị, Sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo Việt Nam Biofun có các loại và giáthành sau:

  • Đông Trùng Hạ Thảo Biofun ký chủ tươi: 100.000đ/1con/1,2g
  • Đông Trùng Hạ Thảo Biofun ký chủ khô: 1.000.000đ/3,5g
  • Đông Trùng Hạ Thảo Biofun sinh khối tươi: 700.000đ/85g (cả đế sinh khối)
  • Đông Trùng Hạ Thảo Biofun sinh khối tươi: 18.000.000đ/1kg (phần quả thể)
  • Đông Trùng Hạ Thảo Biofun sinh khối khô: 1.000.000đ/10g