Giỏ hàng

Báo chí & Hình ảnh

Chương Trình
Chương Trình "Mang tiếng hát đến bệnh viện" tại BV Ung Bướu Hưng Việt
Ngày 19/12 là một ngày ý nghĩa đối với cả ban tổ chức và những bệnh nhân tại bệnh viên (BV) ung bướu Hưng Việt. Được biết đến những tình cảnh khó khăn của bệnh nhân, Ban tổ chức...